Det Offentlige

Offentlig debat når den er bedst!

Lad børnene lege – og lad læringen komme senere

Ingen kommentarer Del:
Klatre
h175

Leg er helt essentiel for børns udvikling og evne til at fantasere, tænke kreativt og selvstændigt, ligesom leg gør børnene sociale, nysgerrige og innovative. Der har dog de seneste mange år været en stigende tendens til, at samfundet presser på for at få læringen ind fra børnenes spæde år – og det kan give bagslag på den lange bane. 

Farve

Lad være med at sætte legen under pres

Leg er blevet en del af en større politisk dagsorden, og det kan være ekstremt farligt at mase voksne læringsplaner og indlæringskurver ned over de mindste børn. Det kan tids nok komme. Børn skal have lov til at lege, for børn har faktisk ikke blot en medfødt evne til at lege af sig selv. Det er en evne, der udvikles i løbet af barnets første år, og det er derfor også vigtigt at få skabt en legekultur rundt om børnene, som kan være med til at understøtte legen og udvikle den. 

Det gøres bedst ved, at både vuggestuer, børnehaver og skoler skaber gode legemiljøer, og at der støttes op omkring, at der leges meget. Både pædagoger og undervisere bør derfor være medvirkende til, at legeevnen udvikles, og at leg bliver en daglig ting på skemaet.

Børnekultur, leg og fantasi

Det er ikke fordi, at læring ikke må fylde noget som helst. Det må blot ikke fylde for meget. Der skal både være plads til pædagogiske aktiviteter, herunder i forhold til at overholde eventuelle overordnede læringsplaner og -mål, men der skal også være plads til at være børn og lege. Derudover bør børnene også være med til en række praktiske ting, for eksempel hente mælk og dække bord, så de også får nogle basale daglige rutiner. Der skal være plads til det hele, og på den måde beskyttes legen samtidigt. 

Der er nødt til at være fokus på leg og børnekultur, så legen sættes på som en fast bestanddel af dagen, således at lærerne og pædagogerne sørger for at fremme og satse på legeaktiviteter.

Boldleg

Leg fremmer børns sociale evner og stimulerer deres læring

Børn har som udgangspunkt nemt ved at interagere med andre børn – og det gør de netop ved hjælp af leg. Leg fremmer børns sociale evner, og børn lærer at være sammen med andre i leg. Det kan derfor være helt ødelæggende for børnenes sociale evner, når leg laves om til læring. De to ting kan sagtens forenes, men det er ligeså vigtigt, at leg også får lov til at forblive leg. Leg i sig selv kan nemlig være udviklende og stimulerende for børns evne til at lære på den lange bane. Det skyldes naturligvis det indlysende, at børn bruger deres fantasi under legen, ligesom de leger med på de andre børns indspark til legen.

Det har således også været på tale, at leg skal blive lovpligtigt i børnehaverne og vuggestuerne, og at legen ligefrem skal erstatte læring. Dét kan du læse meget mere om i artiklen her, som også berører det lovforslag, der er blevet bragt på banen for at fremme børns trivsel, læring og udvikling ved hjælpe af trygge læringsmiljøer.

Previous Article

De hurtige lån – hvornår bør du bruge dem?

Next Article

Brug tid på at finde ud af økonomien

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *