Det Offentlige

Offentlig debat når den er bedst!

Lær mere om effektive og miljømæssigt skånsomme rengøringsartikler

Ingen kommentarer Del:
effektiv_rens_midler
h175

Der findes et væld af sammenhænge, hvor du kan drage fordele af undersøgelser af de rengøringsmidler, som man anvendes til et eller flere formål. Det kan være med den hensigt at gøre sig bevidst om de konsekvenser, som et givet middel menes at have afstedkommet, eller være ledsaget af en allerede forudgiven idé om at være forpligtet til at skulle benytte sig af det til sammenhængen mest passende middel. Hvordan opnås der viden herom?

Om rengøringsmidlets relevans i forhold til den konkrete omstændighed

Det passende, når man indleder sine undersøgelser af rengøringsformer og deres beskaffenhed, er allerede forinden at gøre sig det klart, hvilken situation der har fremprovokeret spørgsmålet. Der findes adskillige rengøringsartikler som kan forekomme at være relativt generiske, men som ikke desto mindre, når man forstår det formål til hvilket de er fremstillet, kan vise sig at være forlenet med ganske til rengøringssituationen afgørende karakteristika.

For det er enhver til sit, om man vil nøjes med at erhverve sig det eksempelvis billigste middel blandt de tilgængelige artikler, som man støder på. Hvad der dog spares i længden, hvis man erhverver sig et billigt men upassende middel, kan hurtigt vise sig at være et særdeles presserende spørgsmål.

Er der tale om direkte beskadigelse af de materialer der skal rengøres, utilstrækkelig renhed, eller potentielle kropslige mén som følge af vedvarende brug af et forkert middel, så kunne en undersøgelse af den underliggende årsagskæde med stor sandsynlighed spores tilbage til en situation, der ikke er blevet taget behørigt nok bestik af mht. hvilke krav til rengøring der dér skulle være stillet.

Rengøring i hjemmet eller på institutioner kan være betinget af meget forskellige omstændigheder

Det kunne lyde som en indlysende sandhed at de forskellige rengøringssammenhænge, der gør sig gældende i hjemmet eller på offentlige steder (værende det institutioner som skoler, børnehaver eller virksomhedslokaler), ikke bør betragtes som ækvivalente i rengøringsmæssig henseende.

Det er dog langt fra så nemt at fastslå hvorfor dette skulle være tilfældet, uden et dybere kendskab til præcis dé fordele og ulemper, som bestemte rengøringsartikler har potentiale til at udvise.

For om der er tale om engros produkter eller ej, så kan der foruden disse forbehold være grund til en vis omtanke, når et produkt er blevet fremstillet til at sikre en særlig høj grad af sanitet, som ydermere et tænkt til at skulle akkompagneres af regelrette brugsanvisninger og eventuelt formaliserede rengøringsprocesser.

effektiv_rens_midler

Særlige erhverv, hvor især ømtålelige hygiejneforhold bevirker en øget risiko for forskellige former for smittefare, infektioner eller andre grundet urenlighed sygdomsfremkaldende scenarier, har derfor ikke blot skrappe rengøringsartikler nødige. De har tillige en særlig påklædning og omgang med materialet at tage bestik af. Ofte vil arbejdspladser og virksomheder (det værende alt fra slagterier til sygehuse) have særlige midler stillet til rådighed, som eksempelvis ikke ville kunne gives i domestisk regi.

Det er derfor ofte nødvendigt, atter engang, at være sig dette bevidst når der søges råd til den bedste rengøring – og frem for alt også hvilken én der kan lade sig gøre, når de konkrete miljømæssige forhold tillige inddrages.

Anskaffelse af rengøringsartikler som et praktisk anliggende

Om man er indkøber til en større virksomhed, eller til eksempel en institution, udgør et planlægningsmæssigt problem af en art, der er er meget forskellige fra dem der angår indkøb til huslige behov. De råd der kan indhentes om begge forhold, bør også fremstille disse relevante præmisser til den potentielle forbrugers besigtigelse.

effektiv_rens_midler

Rengøringartiklers egnede rolle er dermed aldrig, når rådene er velbegrundede, afskåret fra brugskonteksten – og dermed heller ikke fra de planlægsmæssige muligheder, som den givne forbruger har. Rengøring kan være en offentlig eller en privat sag, men uanset om det ene eller det andet er tilfældet, er midlerne dertil altid noget der stilles fælles tilgængeligt.

 


Artiklen er udtryk for skribentens holdning og indeholder ikke redaktionelt materiale.

Previous Article

Det er vigtigere end nogensinde før at overveje indretningen i de offentlige institutioner

Next Article

Bruger vi virkelig for meget tid på de sociale medier

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *